We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden.  We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van je. Deze privacyverklaring geldt als je onze website bezoekt, contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt! Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via michael@codex.nuAls je onze website bezoekt

We analyseren het bezoek van onze website niet. We houden enkel bij hoeveel bezoekers per dag onze website bezoeken. We zien alleen dit aantal en verder niets. Daarom houden we geen persoonsgegevens – zoals jouw IP adres – bij en hoeven we ook geen cookies te plaatsen.Als je contact met ons opneemt

Als je contact met ons opneemt via de e-mail of telefoon dan zullen we jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken dit alleen voor dit doel en zullen je geen nieuwsbrieven sturen. We doen dit alleen als je hier expliciet voor hebt ingeschreven.Als je klant bij ons wordt

Dan leggen wij jouw naam of bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kamer van koophandelnummer, btw-nummer en bankrekeningnummer vast. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren. Wij leggen deze gegevens voor de volgende doelen vast:

Daarnaast moeten wij van de belastingdienst een administratie bijhouden.


Bewaartermijn

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van de administratie voor de belastingdienst van 7 jaar. Als je contact met ons opneemt is dat maximaal 6 maanden. Daarna verwijderen we jouw contactgegevens. Behalve als je naar aanleiding van ons contact klant bent geworden. Dan bewaren we jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Als je geen klant meer van ons bent verwijderen we de gegevens die we niet meer nodig hebben. Dat betekent echter niet dat we jouw dossier oneindig bewaren, dit zal bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een verjaringstermijn.


Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast hebben we ook organisatorische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw dossiers beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.


Jouw rechten

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens als we die van je vastgelegd hebben en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen.  Daarnaast mag je ons vragen om het vastleggen van de gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen het vastleggen van jouw gegevens. Stuur ons dan een mail naar  michael@codex.nu. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. We controleren wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt. Heb je een klacht hoe we met je persoonsgegevens zijn omgegaan? Stuur ons dan eerst een bericht. We nemen je klacht in behandeling en zoeken naar een oplossing. Je hebt altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Dat kan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kunnen we wijzigen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.